Atsiėmant įrenginį klientas privalo pristatyti „Prekių priėmimo kvitą“, kitu atveju įrenginys gali būti negrąžintas. Pametus kvitą klientas privalo informuoti servisą kuriame buvo paliktas įrenginys, kitu atveju įrenginys gali būti grąžintas kitam asmeniui, asmens tapatybė nėra tikrinama, už kvito saugumą ir panaudojimą atsako tik pats klientas.

Už paliktas SIM, SD ir kitas korteles, papildomus laikiklius, atmintukus, dėklus, laidus ir kitus aksesuarus kurie nebuvo pažymėti „Prekių priėmimo kvite“ bei pasirašytas kliento sutinkimas „Su sąlygomis susipažinau“ Servisas neatsako, kliento pretenzijos nėra priimamos ir nesprendžiamos įmonės viduje.