Įrenginių grąžinimas

Atsiėmant įrenginį klientas privalo pristatyti “Prekių priėmimo kvitą”, kitu atveju įrenginys gali būti negrąžintas. Pametus kvitą klientas privalo informuoti servisą kuriame buvo paliktas įrenginys, kitu atveju įrenginys gali būti grąžintas kitam asmeniui, asmens tapatybė nėra tikrinama, už kvito saugumą ir panaudojimą atsako tik pats klientas.

Už paliktas SIM, SD ir kitas korteles, papildomus laikiklius, atmintukus, dėklus, laidus ir kitus aksesuarus kurie nebuvo pažymėti “Prekių priėmimo kvite” bei pasirašytas kliento sutinkimas “Su sąlygomis susipažinau” Servisas neatsako, kliento pretenzijos nėra priimamos ir nesprendžiamos įmonės viduje.

Atliktiems darbams suteikiama 3 mėnesių garantija.

Garantija nesuteikiama, programinės įrangos perrašymui, įrenginiams pažeistiems drėgmės, įrenginiams kurie naudoja nesertifikuotą programinę įrangą.

Garantinis aptarnavimas nebus atliekamas nemokamai, jeigu: Gedimas įvyko dėl mechaninių įrangos pažeidimų. Remontas, buvo atliekamas ne MB Elektronikos taisykla bendrovėje. Gedimas įvyko dėl elektros įtampos svyravimų ir netinkamo įžeminimo. Gedimas įvyko eksploatacijos netinkamomis aplinkos sąlygomis. Į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai sukėlė gedimą. Stichinės nelaimės, gaisras, o taip pat, buitiniai faktoriai darė įtaką gedimui. Gedimas įvyko dėl sąveikos su negarantiniu komponentu. Valstybinių standartų neatitinkantis elektros tiekimo, telekomunikacijų tinklai. Gedimas įvyko dėl nesertifikuotos programinės įrangos naudojimo, o taip pat virusų. Kompiuterinė įranga naudojama ne pagal paskirtį. Pažeistas serijinio numerio lipdukas.