Apie aptarnavimo darbų baigimą ir atsiėmimui paruoštą įrenginį klientas yra informuojamas SMS žinute, skambučiu arba el.paštu.

Informacija apie remonto pabaigą klientui yra siunčiama nurodytais kontaktais kuriuos klientas įvardino įrenginio registracijos metu ir pasirašė „Prekių priėmimo kvitą“, kuriama sutiko su įrenginio remonto ir UTILIZAVIMO sąlygomis.

Apie aptarnavimo darbų baigimą ir atsiėmimui paruoštą įrenginį klientas informuojamas šiais telefonų numeriais: +370 666 000 51 arba +370 666 000 59.

Įrenginiai yra saugomi 6 mėnesius t.y. 180 dienų.Neatsiėmus įrenginio per nurodytą terminą nuo SMS žinutės, skambučio, el. laiško gavimo dienos įrenginys yra UTILIZUOJAMAS.

Klientas neprivalo būti papildomai informuojamas apie UTILIZAVIMĄ, bet 180 dienų eigoje nuo įrenginio registravimo dienos klientas gaus 3-4 SMS žinutes, skambučius arba el. laiškus apie sutaisytą įrenginį.

Įrenginys yra UTILIZUOJAMAS be galimybės reikšti pretenziją, sąskaitos faktūros, mokėjimai ar kiti būsimą mokėjimą tvirtinantys dokumentai tampa nebegaliojančiais.

Įrenginys ir su juo susijusi istorija yra šalinama iš mūsų duomenų bazės.