Įrenginiai yra saugomi 6 mėnesius t.y. 180 dienų. Neatsiėmus įrenginio per nurodytą terminą nuo SMS žinutės, skambučio, el. laiško gavimo dienos įrenginys yra UTILIZUOJAMAS.

Klientas neprivalo būti papildomai informuojamas apie UTILIZAVIMĄ, bet 180 dienų eigoje nuo įrenginio registravimo dienos klientas gaus 3-4 SMS žinutes, skambučius arba el. laiškus su priminimu apie sutaisytą įrenginį.

Įrenginys yra UTILIZUOJAMAS be galimybės reikšti pretenziją, sąskaitos faktūros, mokėjimai ar kiti būsimą mokėjimą tvirtinantys dokumentai tampa nebegaliojančiais.

Įrenginys ir su juo susijusi istorija yra šalinama iš mūsų duomenų bazės.